воскресенье

ЩО НЕОБХІДНО ВРАХУВАТИ ПРИ ВИБОРІ ПРОФЕСІЇ

Ознайомся з описом вимог до професій, що тебе цікавлять. Проаналізуй необхідні вміння та навички. Робочі навички можна поділити на три групи:
  • Основні (базові): вміння читати, писати, рахувати.
  • Професійні (технічні): навички та компетенції, пов’язані з технікою виконання; вони притаманні певній категорії професій і здобуваються під час подальшої освіти після закінчення середньої школи (наприклад, навички управління певним обладнанням, уміння використовувати певні технології, навички з надання психологічної, соціальної, фізичної або професійної допомоги тощо).
  • Надпрофесійні навички: навички ефективної взаємодії з іншими людьми у професійній обстановці. Наприклад, гнучкість, робоча етика, вміння знаходити підхід до людей, переконувати, зберігати позитивне ставлення, вирішувати проблеми, працювати під тиском, встановлювати взаємовідносини, працювати в команді, слухати й розуміти співрозмовника, проводити переговори, презентації, вести дискусії тощо.
Базові навички розвиваються змалку та є основою успішного оволодіння іншими різновидами навичок.
Технічними навичками оволодівають у процесі отримання професійно-технічної чи вищої освіти, при проходженні спеціалізованих курсів, виробничої практики, стажування тощо.
Надпрофесійні навички, хоч і можуть бути певною мірою зумовлені особистісними характеристиками, можна і треба розвивати так само, як і технічні навички. Радимо починати працювати над твоїми надпрофесійними навичками уже в школі, адже вони тобі знадобляться незалежно від того, яку професію ти обереш у майбутньому.

Як це зробити? Бери активну участь у різноманітних позаурочних заходах: олімпіадах із різних предметів, конференціях, семінарах, фестивалях, спортивних секціях. У деяких школах існують органи учнівського самоврядування, де є президент, парламент, активи класів. Якщо ти активний учасник цих заходів і маєш підтвердження тому у вигляді дипломів, нагород, грамот, подяк, відгуків, то це характеризує тебе як цілеспрямовану, завзяту людину, яка може досягти успіху та визначних результатів і в майбутній професійній діяльності.

Різні професії передбачають найрізноманітніші можливості професійно зростати, розвиватись, накопичувати професіоналізм. Зараз є сенс поміркувати над тим, в якому напрямку тобі було б цікаво розвивати власну кар’єру.
Наприклад, розгляньмо професію програміста: ти опановуєш усе більшу кількість мов програмування та професійного інструментарію, ти знаєш велику кількість важливих нюансів, ти можеш виконувати завдання швидше, ефективніше та нешаблонно, при тому, що замовник завжди отримує задовільні для нього результати, – це так звана горизонтальна кар’єра.
Або ти можеш почати брати на себе більше відповідальності в межах власного напрямку і забезпечити свій розвиток як спеціаліста-керівника. Знову повернімося до професії програміста: ти спочатку працюєш як розробник-професіонал; потім завдяки спроможності уявляти робочий процес у широкому діапазоні координуєш роботу групи програмістів, а згодом займаєш посаду IT-директора компанії і плануєш стратегію розвитку цього напряму для всієї організації на найвищому рівні – це приклад так званої вертикальної кар’єри.
Можливість і напрямок професійного розвитку має безпосереднє відношення до перспективності професії і є важливим моментом у прийнятті рішення щодо її опанування.

Комментариев нет:

Отправить комментарий